🇩🇰 Smart charging learnings from 2022 (in Danish)
Konrad Hanschmidt
December 17, 2022

Sint culpa deserunt deleniti amet ut illum. Officiis velit molestias. Non nobis officia aut veniam ab magnam non repellat sed. Qui tenetur iure nobis provident enim natus dolorem qui. Fugiat blanditiis animi ut fugiat nam. Occaecati ut rerum quia id quod

🇩🇰 Smart EV-opladning med dynamiske elpriser: masser af besparelsesmuligheder, især i helgen!

For omkring et år siden, da elpriserne i Europa steg kraftigt på grund af Ruslands tilbageholdelse af naturgas, lignede dynamiske timetariffer for elektricitet en forfærdelig løsning for forbrugerne. Nu, da faste priser i mange lande har indhentet, bliver dynamiske takster mere populære, især hvis du er i stand til at flytte dit elforbrug til billigere tider. Især for ejere af elbiler er dette en god mulighed for at sænke regningerne. Ved at flytte opladningen til billigere tidspunkter betyder det også, at mindre af den elektricitet, du bruger, bliver produceret af naturgas og andre fossile brændstoffer, hvilket ikke blot gør det billigere, men også mere bæredygtigt. Denne blog ser på de seneste tendenser i elpriserne pr. time, der understreger dynamiske elpriser, og giver forslag til, hvornår det er bedst at lade din bil op — og til energi forbruget i din husholdning generelt. På grund af lighederne mellem pristendenserne i regionerne Danmark Vest (DK1) og Danmark Øst (DK2) har vi i denne blog taget et gennemsnit af de to regioner.

Månedlige gennemsnitlige danske priser på elektricitet (ø/kWh elektricitet) og EU-naturgas (€/MWh naturgas)

Kilde: ENTSO-E og barchart.com Bemærk: Elpriserne er gennemsnittet for DK1- og DK2-regionen og eksklusive nettariffer og afgifter.

Spotpriserne (engrospriser) på elektricitet har været høje siden sommeren 2021. Prisstigningen er blevet drevet af højere generelle energi omkostninger — men især af den kraftige stigning i naturgas priserne (5–10 gange højere end normalt) som følge af krigen i Ukraine og de russiske gas forsynings restriktioner, der begyndte allerede inden da. Dette var tydeligt synligt i august måned, hvor naturgas priserne steg til €240/MWh, hvilket drev de gennemsnitlige elpriser i august op til 337ø/kWh. Men hvis man kun ser på månedlige eller endog daglige gennemsnit, gemmer der sig et par historier bag dataene…

Betydelige prisforskelle mellem høje og lave timer

Som du måske ved, bestemmes spotpriserne på el af, hvilket kraftværk der er det dyreste på det pågældende tidspunkt (i Danmark 1-times perioden), der skal dække efterspørgslen efter el.

Hvis man ser på prisen for hver time på dagen, fremgår det tydeligt, at elpriserne er højest om morgenen og aftenen — hvilket i sig selv ikke er nogen overraskelse. Det skyldes, at der er behov for naturgas kraftværker for at imødekomme den stigende spidsbelastnings efterspørgsel — og at elproduktionen fra disse kraftværker er forbundet med høje brændstof omkostninger.

Gennemsnitlige elpriser pr. time efter årstid (ø/kWh)

Kilde: ENTSO-E Bemærk: Elpriserne er gennemsnittet for DK1- og DK2-regionen og er eksklusive nettariffer og afgifter.

Forskellen mellem den dyreste time i løbet af en gennemsnitlig dag og de billigste timer har imidlertid været bemærkelsesværdigt stor. De timer med den laveste pris i løbet af dagen har i gennemsnit været 122 ø/kWh eller 40 % lavere end de dyreste timer — hvilket giver et godt incitament til at flytte energiforbruget til disse timer. Og på nogle dage, især om sommeren, har priserne endda været negativ, da nogle kraftværker var villige til at køre med tab i perioder med høj vedvarende energi for ikke at skulle lukke ned og genstarte igen.

I dag- og nattetimerne er nettet mere afhængig af vedvarende energikilder, som bidrager til at sænke priserne. I forårs- og sommermånederne er de laveste priser faktisk omkring frokost, når solpaneler producerer elektricitet til næsten nulpris. Om vinteren og efteråret er den laveste pris i nattetimerne, når andelen af vindkraft stiger i det samlede produktionsmix.

Gennemsnitlige elpriser pr. time (ø/kWh) og vind- og solenergiens produktionsandel (%) pr. sæson

Kilde: ENTSO-E Bemærk: Elpriserne er gennemsnittet for DK1- og DK2-regionen og er eksklusive nettariffer og afgifter.

På den anden side falder de højeste spids numre meget tydeligt sammen med de tidspunkter, hvor naturgas forbrugets andel af elforbruget også er størst, som det fremgår af nedenstående figur.

Gennemsnitlige elpriser pr. time (ø/kWh) og naturgasens andel af produktionen (%) efter årstid

Kilde: ENTSO-E Bemærk: Elpriserne er gennemsnittet for DK1- og DK2-regionen og er eksklusive nettariffer og afgifter.

Selv om prisudsvingene kan være skræmmende, gør dette fænomen spotpriserne på elektricitet og de tilhørende dynamiske energitariffer attraktive for ejere af elbiler og intelligente energiforbrugere. Men hvor stor en forskel ville det have gjort i de seneste 12 måneder for en ejer af en elbil? For at beregne det har vi gjort nogle få antagelser…

Eludgifter ved kørsel 20.000 km

For det første har vi antaget, at du som ejer af en elbil kører omkring 20.000 kilometer om året. Vi har også antaget, at dit gennemsnitlige elforbrug er 20 kWh/100 km — og at al den nødvendige elektricitet oplades derhjemme. Det betyder, at der kræves 4.000 kilowatt-timer elektricitet for at oplade din bil derhjemme. Det er klart, at for nogle er det mere, for andre er det mindre — men det føltes som et godt kompromis.

For det andet gik vi ud fra, at du opkræver penge ca. tre gange om ugen. Vi har randomiseret, hvilke ugedage eller weekender du tilslutter, for at estimere, hvor meget du ville bruge på elektricitet til opladning derhjemme.

Endelig ser vi på tre forskellige opladningsscenarier for at vise, hvordan det påvirker din opladningsregning:

  1. Du sætter stikket i kl. 19:00 hver gang (efter du er kommet hjem)
  2. Du planlægger opladningen til at starte ved midnat hver gang (det er nemt nok at gøre det fra bilen)
  3. Du planlægger altid til de billigst mulige timer (f.eks. ved at bruge Gridio 😉)

Gennemsnitlig pris for opladning (ø/kWh) og samlede elomkostninger (kr) baseret på tilslutningstids punktet

Bemærk: Resultaterne er et gennemsnit for DK1- og DK2-regionen og er eksklusive netværks afgifter og skatter.

Resultaterne viser, at planlægning af opladning i de bedste timer resulterer i betydelige besparelser.

Ved at oplade på de billigste tidspunkter kunne du have sparet -39% i forhold til at sætte stikket i stikkontakten kl. 19.00. Det er dog også -9% lavere, end hvis du begyndte at oplade ved midnat hver gang — da de billigste timer har tendens til at ændre sig fra dag til dag og fra måned til måned. I værste fald ville du, hvis du oplader 4.000 kWh/år hver gang kl. 19.00, have betalt 7,817 kr. for elpris komponenten af din regning (ex. Net afgifter og afgifter). I det mest optimale tilfælde, hvor du altid bruger de billigste timer, ville elprisen have været 4,799 kr. Mere end 3.000 kr/år i besparelse ved at lade på det bedste tidspunkt er ikke dårligt!

💡Bemærk: Hvis du ikke allerede er Gridio-bruger, kan du prøve vores app og se, hvordan vi automatisk oplader din bil i de billigste timer for at opnå besparelser! Det er virkelig simpelt: Du skal blot tilslutte din bil via bilens cloud-forbindelse, fortælle os, hvornår du vil have din bil opladet af, og vi oplader automatisk, når elektriciteten er billigst og renest.

I ovenstående analyse antog vi, at du oplader tilfældigt tre gange om ugen — men lad os se på, hvornår det er den bedste dag på ugen at sætte din bil i stikkontakten?

Billigste gennemsnitlige 4-timers elpris pr. ugedag (ø/kWh)

Bemærk: Elpriserne er gennemsnittet for DK1- og DK2-regionen og er eksklusive nettariffer og afgifter.

I de seneste 12 måneder har det bedste tidspunkt at oplade penge generelt været i weekenden. Især om lørdagen (søndag tidlige timer) er efterspørgslen efter elektricitet normalt lavere end på hverdage. I solrige weekender er der desuden større sandsynlighed for, at du kan oplade midt på dagen for at drage fordel af billig solcellestrøm.

De dyreste nætter at oplade er oftest i begyndelsen af arbejdsugen — oftest tirsdag (DK1) og onsdag (DK2). Sammenlignet med en gennemsnitlig søndag er de billigste opladnings timer om tirsdagen mere end dobbelt så dyre som om søndagen. Så prøv at flytte så meget af din opladning til weekenden som muligt!

💡Bemærk: Vidste du det? Hvis du ikke har brug for et helt fyldt batteri hver morgen, kan du bruge Gridios funktion til at begrænse den maksimale pris. Dette sikrer, at når elpriserne falder til et niveau, hvor du mener, at det er billigt nok (f.eks. < 0,5 €/kWh), vil vi oplade din bil i de timer, og hvis priserne kommer over grænsen, undgår vi at oplade fuldt ud. Du kan endda indstille en minimums opladnings procent, som du ønsker at få opladet, selv hvis priserne er over din tærskel — så du har nok i batteriet til at klare dine daglige kørselsbehov.

Hvad tid er elektricitet normalt den billigste?

Hos Gridio sørger vi for at finde de billigste eltimer, så din bil kan oplades automatisk. For dem af jer, der ikke kan bruge vores app, eller som ønsker at lave planlægningen selv — har vi taget et kig på, hvornår de billigste timer forekommer nedenfor.

Gennemsnitlige elpriser pr. time i de seneste 12 måneder (ø/kWh)

Kilde: ENTSO-E Bemærk: Elpriserne er gennemsnittet for DK1- og DK2-regionen og er eksklusive nettariffer og afgifter.

Ud fra dataene for 12 måneder frem til november er det “farverigt” klart, at de dyreste tidspunkter at oplade bilen er, når alle vågner — omkring kl. 7.00–9.00, og når folk vender hjem, omkring kl. 17.00–22.00. Og som vi nævnte ovenfor, svarer dette næsten altid til, at andelen af naturgasproduktion i nettet er højest. Så ved at undgå høje priser sikrer du dig også, at din bil ikke bliver opladet af ineffektiv naturgas baseret elektricitet. Du kan endda gøre det på dit kontor ved at indstille dit klar-ved-tidspunkt til, når din arbejdsdag er slut!

For at fange de billigste timer, så i det mindste på månedlig gennemsnitlig basis, er 2:00 til 4:00 de billigste tidspunkter at oplade natten over. Hvis du har chancen for at være hjemme i løbet af dagen, er det den bedste løsning at bruge energi kl. 13.00 og 14.00.

Selvom disse tider kan variere fra måned til måned og dag-til-dag, vil planlægning af din bilopladning (eller opvask) til disse timer sandsynligvis give dig et godt økonomisk resultat. Og gæt hvad — disse billige timer svarer også til de tidspunkter, hvor andelen af vind og sol (hvis i dagtimerne) er højest i nettet.

Den kommende vinter, baseret på sidste vinter…

Da de koldeste måneder er foran os, lad os se på, hvornår det var det bedste tidspunkt at oplade for et år siden i december-februar. Fra nedenstående tabel kan vi se, at med manglen på solproduktion falder de billigste timer næsten udelukkende i nattetimerne. Søndage (tilslutning lørdag aften) bød på de laveste priser sidste vinter. Men selv i hverdagene gav natopladning gode besparelser. Hvis du skulle vælge den rigtige dag, er tilslutning onsdag aften den bedste mulighed forud for weekenden.

Timegennemsnitlige elpriser december 2021 til februar 2022 (ø/kWh)

Kilde: ENTSO-E Note: Elpriserne er gennemsnittet for DK1- og DK2-regionen og ekskl. nettariffer og afgifter.

Selv om ikke alle år er ens, kan dette i det mindste give dig en indikation af, hvornår du skal planlægge din opladning 😊. Selv om vi bør håbe på, at energikrisen forsvinder i løbet af de kommende måneder, vil det betale sig at sikre, at du oplader din bil og bruger energi på det rigtige tidspunkt — både for dig, nettet og klimaet.

Jeg håber, at dette har været nyttig læsning for dig. Hvis du har spørgsmål eller tilbagemeldinger, er du velkommen til at sende mig en e-mail på konrad@gridio.io. Hvis du ikke allerede har prøvet vores app, kan du hente den og bruge den gratis på nedenstående linker:

iOS: https://apps.apple.com/app/gridio/id1572829126

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gridioapp

God smart opladning og god kommende ferie!

Konrad

Medstifter af Gridio

www.gridio.io

gridio logo

Download Gridio
to get started

SCAN WITH MOBILE

close pop up icon