🇳🇴 Smart charging learnings from 2022 (in Norwegian)
Konrad Hanschmidt
December 25, 2022

🇳🇴 Smart elbillading med dynamiske strømpriser: mange sparemuligheter, spesielt i helgene!

For omtrent et år siden, da strømprisene over hele Europa skjøt i været på grunn av at Russland holdt tilbake naturgass, så dynamiske timepriser ut som et forferdelig alternativ for forbrukerne. Nå som fastprisene i mange land har gått opp, blir dynamiske priser stadig mer populære, spesielt hvis du er i stand til å flytte det største strømforbruket til billigere tider av døgnet. Spesielt for elbileiere er dette et flott alternativ for å redusere kostnadene. Ved å lade i billigere timer vil også mindre av strømmen du bruker genereres av naturgass og andre fossile brensler, noe som ikke bare gjør det rimeligere, men også mer bærekraftig. Denne bloggen ser på de siste trendene i timebaserte strømpriser som understreker dynamiske strømpriser og gir forslag til når det er best å lade bilen din — og for å bruke energi i husholdningen generelt. Vær imidlertid oppmerksom på at denne bloggen fokuserer på priser i NO1 (Oslo) og NO2 (Kristansand) — vi beklager til de av dere som bor i andre områder.

Månedlige gjennomsnittspriser på norsk (NO1 &NO2) strøm (ø/kWh elektrisitet) og EUs naturgass (€/MWh naturgass)

Kilde: ENTSO-E og barchart.com Merk: strømprisene ekskluderer nettleie og avgifter.

Spotprisen (engros) har vært forhøyet siden sommeren 2021. Prisstigningen har blitt drevet av høyere samlede energikostnader — men spesielt økningen i naturgassprisene (5–10 ganger normen), på grunn av krigen i Ukraina og de russiske gassforsyningsrestriksjonene som startet allerede før det. Dette var godt synlig i august, da naturgassprisene steg til 240 €/MWh, som dro opp gjennomsnittsprisen på strøm i august til 358 ø/kWh i NO1 og 452 ø/kWh i NO2.

Det er verdt å merke seg at strømprisene i NO1 og NO2 har vært tilnærmet identiske det meste av året, med unntak av månedene juni til august. Det var da NO1-forbrukerne hadde bedre tilgang til billig vannkraft fra Nord-Norge og Sverige. På grunn av begrensninger i kraftoverføringen kunne ikke NO2-forbrukerne dra nytte av det så ofte og opplevde derfor over 20 % høyere priser om sommeren.

Men når man ser på bare månedlige eller til og med daglige gjennomsnitt så skjuler det seg noen historier bak dataene…

Betydelige prisforskjeller mellom peak og off-peak timer

Som du kanskje vet, bestemmes spotprisen av hva som er det dyreste kraftverket på det aktuelle tidspunktet (i Norge: 1-timersperioden) som kreves for å dekke etterspørselen etter strøm.

Ser man på prisen for hver time i døgnet, indikerer det tydelig at strømprisene er høyest om morgenen og kvelden — som i seg selv ikke er en overraskelse. Det er fordi naturgasskraftverk er aktive i NordPool-prisregionen — og generering av elektrisitet fra dem blir presset opp av høye drivstoffkostnader.

Gjennomsnittlige timepriser på strøm etter årstid (ø/kWh)

NO1 — Oslo

NO2 — Kristiansand

Kilde: ENTSO-E Merk: strømprisene ekskluderer nettleie og avgifter.

Forskjellen mellom den dyreste og den billigste timen i løpet av en gjennomsnittsdag har imidlertid vært merkbart høy. De laveste pristimene i løpet av døgnet har i gjennomsnitt vært 164 ø/kWh i NO1 og 168 ø/kWh i NO2 eller rundt 23% lavere enn de dyreste timene — noe som gir mer enn nok motivasjon til å flytte energiforbruket til disse timene.

Midt på dagen og natten er nettet mer avhengig av fornybar energi som bidrar til å få prisene ned. I sommermånedene kan de laveste prisene faktisk være rundt lunsjtid, når solcellepaneler genererer strøm til nær null kostnad. Om vinteren og høsten er den laveste prisen om natten, da andelen vindkraft stiger i den samlede produksjonsmiksen.

Gjennomsnittlige strømpriser per time (ø/kWh) og genereringsandel (%) av vind og sol etter årstid

Kilde: ENTSO-E Merk: strømprisene ekskluderer nettleie og avgifter

På den annen side faller de høyeste topprisene vanligvis sammen med tiden da andelen naturgassbruk i elektrisitetsmarkeder i hele Nord-Europa også er den høyeste.

Selv om prissvingningen kan være skummel, gjør dette fenomenet spotpriser og tilhørende dynamiske strømpriser attraktive for elbileiere og smarte energiforbrukere. Men hvor stor forskjell ville det ha gjort for en elbileier de siste 12 månedene? Vi har gjort en beregning under visse forutsetninger…

Strømkostnaden ved å kjøre 20 000 km

For det første antok vi at du som elbileier kjører rundt 20.000 kilometer i året. Vi har også antatt at ditt gjennomsnittlige strømforbruk er 20 kWh/100 km — og all strøm som kreves er ladet hjemme. Det betyr at det kreves 4000 kilowattimer strøm for å lade bilen hjemme. Jada, for noen er det mer, for noen er det mindre — men det føltes som et godt kompromiss.

For det andre antok vi at du lader omtrent tre ganger per uke. Vi har gjort et tilfeldig valg av hvilke hverdager eller helger du lader, for å anslå hvor mye du vil bruke på strøm til lading hjemme.

Og til slutt, for å vise hvordan det påvirker laderegningen din, ser vi på tre forskjellige ladescenarier:

  1. Du plugger i laderen klokken 19:00 hver gang (etter at du kommer hjem)
  2. Du planlegger at ladingen skal starte ved midnatt hver gang (enkelt nok til å gjøre det fra bilen)
  3. Du planlegger alltid ladingen til billigste mulige timer (for eksempel ved å bruke Gridio 😉)

Gjennomsnittlig pris på lading (ø/kWh) og total strømkostnad (kr) basert på ladetid

NO1 — Oslo

NO2 — Kristiansand

Merk: Resultatene er gjennomsnittet for NO1- og NO2-regionen og ekskluderer nettleie og avgifter.

Resultatene viser at lading i de beste timene resulterer i betydelige besparelser.

Ved å lade i de billigste timene kunne du ha spart rundt 20 % sammenlignet med å plugge i laderen klokken 19:00. Dette er også 5–7 % mindre enn om du hadde begynt å lade ved midnatt hver gang — da de billigste timene har en tendens til å bevege seg fra dag til dag og måned til måned. Hvis du lader 4000 kWh/år klokken 19:00 hver gang, ville du i verste fall betalt rundt 8000 kr i NO1 og 9000 kr i NO2 for strømprisdelen av regningen (ekskludert nettleie og avgifter). I det mest optimale tilfellet, der man alltid benytter de billigste timene, ville strømkostnaden vært rundt 6800 kr i NO1 og 7600 kr i NO2. Det er slett ikke dårlig å spare mer enn 2000 kr/år ved å lade til den beste tiden!

💡Merk: Hvis du ikke allerede er en Gridio-bruker, bør du teste ut appen vår for å se hvordan vi automatisk lader bilen din i de billigste timene for å spare penger! Det er veldig enkelt: du kobler bare til bilen via bilens skytilkobling, forteller oss når du vil at bilen skal være ferdig ladet, og så lader vi automatisk når strømmen er billigst og renest.

Hvilken ukedag er det best å lade?

For analysen ovenfor antok vi at du tilfeldig lader tre ganger i uken — men la oss ta en titt på hvilken ukedag som er den beste for å lade bilen din!

Billigste gjennomsnittlige 4-timers strømpris per ukedag (ø/kWh)

NO1 — Oslo

NO2 — Kristiansand

Merk: Strømprisene er gjennomsnittet for NO1- og NO2-regionen og ekskluderer nettleie og avgifter.

I løpet av de siste 12 månedene har det vanligvis vært best å lade i helgene. Spesielt på lørdager (og de tidlige timene på søndager) er etterspørselen etter elektrisitet vanligvis lavere enn i ukedagene. På solfylte helger er det i tillegg mer sannsynlig at du kan lade midt på dagen, for å dra nytte av billig solenergi.

De dyreste nettene å lade pleier å være i begynnelsen av arbeidsuken — for det meste i de tidlige timene på onsdag (NO1)og tirsdag (NO2). Sammenlignet med en gjennomsnittlig søndag, er de billigste ladetidene på tirsdager mer enn 30 % dyrere. Så prøv å vente med så mye av ladingen til helgene som mulig!

💡Merk: Visste du dette? Hvis du ikke trenger et helt fullt batteri hver morgen, kan du bruke Gridios maksprisgrensefunksjon. Dette sikrer at når strømprisene faller til der du anser det billig nok (for eksempel <50 ø/kWh), vil vi lade bilen din i løpet av disse timene, og hvis prisene går over grensen, vil vi unngå å lade batteriet helt opp. Du kan til og med angi en prosent for minimumslading, som du vil lade selv om prisene er over grensen din — slik at du har nok batteri til å takle dine daglige kjørebehov.

Når er strømmen vanligvis billigst?

Vi i Gridio tar oss av å finne de billigste strømtidene for automatisk lading av bilen din. For de av dere som ikke kan bruke appen vår, eller ønsker å gjøre planleggingen selv, har vi tatt en titt på når de billigste timene oppstår nedenfor.

Gjennomsnittlig timepris på elektrisitet de siste 12 måneder (ø/kWh)

NO1 — Oslo

NO2 — Kristiansand

Kilde: ENTSO-E Merk: strømprisene ekskluderer nettleie og avgifter.

Fra dataene over 12 måneder til november er det “fargerikt” og tydelig at de dyreste tidene å lade bilen din er når alle står opp og drar på jobb — rundt 7:00–11:00, og når folk kommer hjem, rundt 17:00–22:00. Og som vi nevnte ovenfor tilsvarer dette nesten alltid at andelen naturgassproduksjon i det nordeuropeiske nettet er høyest. Så å unngå høye priser sikrer også at bilen din ikke lades opp av ineffektiv naturgassbasert elektrisitet. Du kan til og med gjøre det på kontoret ved å stille inn tiden for ferdiglading til når arbeidsdagen er ferdig!

For å få med seg de billigste timene, i hvertfall på månedlig gjennomsnittlig basis, er 3:00 til 5:00 de billigste timene for å lade over natten. Hvis du har sjansen til å være hjemme på dagtid, er det beste alternativet å bruke strøm klokken 14:00 og 15:00.

Selv om disse tidene kan variere fra måned til måned og dag til dag, vil programmering av billadingen (eller oppvasken) til disse timene sannsynligvis gi deg et godt økonomisk resultat. Og gjett hva — disse billige timene tilsvarer også de gangene andelen vind- og solenergi (hvis på dagtid) er høyest i nettet.

Vinteren som ligger foran oss, basert på forrige vinter…

Siden de kaldeste månedene ligger foran oss, vil vi se på når det var best å lade i desember-februar for et år siden. På tabellen nedenfor kan vi se at med mangel på solproduksjon finner man de billigste timene nesten utelukkende om natten. Søndager (når man satt i laderen lørdag kveld) tilbød de laveste prisene sist vinter. Men selv på hverdager kunne man spare en del på nattlading. Hvis du måtte velge riktig dag, er det beste alternativet før helgen å koble i laderen onsdag og torsdag kveld.

Gjennomsnittlige strømpriser per time desember 2021 til februar 2022 (ø/kWh)

NO1 — Oslo

NO2 — Kristiansand

Kilde: ENTSO-E Merk: strømprisene ekskluderer nettleie og avgifter.

Selv om ikke alle år er like, vil dette sannsynligvis i det minste gi deg en indikasjon på når du skal planlegge ladingen 😊. Selv om vi bør håpe at energikrisen går over i løpet av de kommende månedene, vil det lønne seg å sikre at du lader bilen og bruker energi til rett tid — både for deg, nettet og klimaet.

Jeg håper at dette har vært nyttig lesning for deg. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, kan du gjerne sende meg en e-post på konrad@gridio.io. Hvis du ikke allerede har prøvd appen vår, kan du laste den ned og bruke den gratis via lenkene nedenfor:

iOS: https://apps.apple.com/app/gridio/id1572829126

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gridioapp

God smartlading og god jul!

Konrad

Med-grunnlegger av Gridio

www.gridio.io

gridio logo

Download Gridio
to get started

SCAN WITH MOBILE

close pop up icon